/
  • Streaming + Download

     

1.
02:13
2.
02:19
3.
01:15
4.
02:59
5.
03:00
6.
02:42
7.
03:01
8.

credits

released October 24, 2012

license

all rights reserved

tags

about

SEE YOU IN HELL Brno, Czech Republic

We play since May 1999. We play raw and fast hardcore/punk.

From February 2016 we play in new line up:

Herr Synek - drums
Herr Březina - bass
Herr Koseček - guitar
Herr Kostelný - guitar
Herr Uher - vocal
... more

contact / help

Contact SEE YOU IN HELL

Streaming and
Download help

Track Name: Naděje
Naděje

Když zrnka písku
Zadřou se v soukolí
Poslední pěšák
Poslušnost vypoví
A věčná tma
Když dnem se stává
Prasklinou v betonu
Vyrůstá tráva
Tam někde je - tam skrývá se naděje

Hope

When the grains of sand
Grind the gears to a halt
The last trooper
Declares disobedience
When the eternal darkness
Becomes the day
A crack in the concrete
The grass grows
There is somewhere - there is a hidden hope
Track Name: To není sen
To není sen

Topím se v řece jedniček a nul
Papírový svět se náhle rozplynul
Nadešel čas skvělých možností
Stálé připojení je dnešní nutností
Topím se v řece jedniček a nul
Mobilní signál mě navždy obejmul
Nadešel čas skvělých možností
Skrytá identita je mojí nutností
To není sen - to je jen dnešní realita
To není sen - Orwellův svět tě vítá
Už nebudeš sám, jsi navždy sledován

This is not a Dream

Drowning in the river of ones and zeros
The paper world has suddenly disappeared
It is time of brave opportunities
Permanent connection is now a necessity
Drowning in the river of ones and zeros
The mobile signal has embraced me forever
It is time of brave opportunities
Hidden identity is my necessity
This is not a dream - it is only today's reality
This is not a dream - Orwell's world welcomes you
You will not be on your own, they are always after you
Track Name: Nečekej
Nečekej

Nehledej modly
Tohle není ta tvář
Která by měla
Nad sebou svatozář
Jít hned na věc
A žádný dlouhý kecy
Pravdu vmést do očí
A nebát se řečí
Nečekej, že se změním
Nečekej odpověď
Kde žádná není
Nečekej že se
Do zítřka změním


Don’t Wait

Don’t seek idols
This is not the face
To have
A halo above
Straight to the matter
No long talking
Throw the truth in the face
Not afraid to speak
Don’t expect me to change
Don’t expect an answer
Where there is none
Don’t expect me
To change by tomorrow
Track Name: Jed
Jed

To nejsvatější přikázání dneška
To světlo ve tmě, co tvé kroky vede
Zní: zneužij slabosti a chyb těch druhých
Jak klíště vypusť jed, přisaj se na těle
Ta nejnižší podlost není dost nízká
Ta nehorší lež není dost zlá
Když vzduchem nesou se otrávená slova
Když oběť věří, že ještě šanci má
Do všech stran úsměvy, přátelský škleb
Však někde v koutě už vaří se jed

Poison

The holiest commandment of today
The light in the dark that guides your steps
It reads: abuse the weakness and mistakes of others
Like a tick, release the poison, suck on the body
The lowest scurvy is not low enough
The worst lie is not bad enough
When the poisoned words are in the air
When the victim believes there’s still a chance
Smiles all the way, a friendly grin
Yet somewhere in the corner the poison gets boiled
Track Name: Budoucnost
Budoucnost

Zatím jsou daleko
Ozvěny výstřelů za obzorem
Večerní zprávy
Výbuchy tlumí sklo televize
Daleko, ne však dost
Světové války za dveřmi bytu
Za zpěvu sirén
Utíkat každou noc do úkrytu
Budoucnost ukrývá v plynové masce tvář

The Future

They are still far away
Echoes of shots beyond the horizon
The evening news
Explosions absorbed by the TV screen glass
Far away, but not enough
World war behind the apartment’s door
In the song of sirens
Run to the shelter every night
The future hides its face in a gas mask
Track Name: Slzy a krev
Slzy a krev

Škleb na rtech, strach z rána
Krev na rukou, černo v duši
Bolest v srdci, marná snaha
Na nemilované vždycky prší
Slunce vyhaslo, červi v ústech
Třeseš se zimou, ticho tě děsí
Uvězněn v sobě stíny na zdech
Na nemilované vždycky prší
Slzy a krev je všechno co zbylo
Slzy a krev - čekal jsi víc

Tears and Blood

Grin on your lips, fear in the morning
Blood on your hands, the blackness of the soul
Pain in the heart, futile effort
It is always raining on those not loved
The sun died out, worms in the mouth
Shivering with cold, silence scares you
Trapped inside yourself, shadows on the walls
It is always raining on those not loved
Tears and blood is all that remains
Tears and blood – did you expect more
Track Name: Podívej
Podívej

Rty, co chtěly říci
Pravdu o petlici
Kterou zavíráme
Když mlčíme, prohráváme
Pouštíš do prostoru
Slova bez dozoru
Bodnou, utíkají
Lži se lépe poslouchají
Schován za cizí jména
Tohle je tvoje cena
Včera kamarádi
Dneska svině k roztrhání
Podívej se mi do očí
Opakuj, co jsi o mě psal
Podívej se mi do očí
Proč tu stojím zase sám?

Look

Lips, what did they want to say
The truth about the lock
Which we are closing
When we keep silent, we lose
Release into this space
Words unattended
They stab, they run
Lies are easier to listen to
Hidden behind strange names
This is your price
Yesterday friends
Today a bitch to tear apart
Look into my eyes
Repeat what you wrote about me
Look into my eyes
Why do I stand alone again?
Track Name: Provazochodci
Provazochodci

Zas tíha světa stahuje k zemi
Houpe se provaz pod nohama
Supi se slétají pro svůj příděl denní
Vlci už brousí kolem stáda
Zas tíha světa stahuje k zemi
Signály v mlze na útes loď táhnou
V nejtěžších chvílích tak osamělí
Balancujeme nad temnotou prázdnou
Zas tíha světa stahuje k zemi

Tightrope Walkers

Once again, the weight of the world pulls us to the ground
The rope swings under our feet
Vultures flock around for their daily ration
Wolves hang around the herd
Once again, the weight of the world pulls us to the ground
Signals in the fog bring the boat to the reef
In the hardest moments so lonely
We tightrope over an empty darkness
Once again, the weight of the world pulls us to the ground

If you like SEE YOU IN HELL, you may also like: