We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      160 CZK  or more

     

1.
Naděje 02:13
Naděje Když zrnka písku Zadřou se v soukolí Poslední pěšák Poslušnost vypoví A věčná tma Když dnem se stává Prasklinou v betonu Vyrůstá tráva Tam někde je - tam skrývá se naděje Hope When the grains of sand Grind the gears to a halt The last trooper Declares disobedience When the eternal darkness Becomes the day A crack in the concrete The grass grows There is somewhere - there is a hidden hope
2.
To není sen 02:19
To není sen Topím se v řece jedniček a nul Papírový svět se náhle rozplynul Nadešel čas skvělých možností Stálé připojení je dnešní nutností Topím se v řece jedniček a nul Mobilní signál mě navždy obejmul Nadešel čas skvělých možností Skrytá identita je mojí nutností To není sen - to je jen dnešní realita To není sen - Orwellův svět tě vítá Už nebudeš sám, jsi navždy sledován This is not a Dream Drowning in the river of ones and zeros The paper world has suddenly disappeared It is time of brave opportunities Permanent connection is now a necessity Drowning in the river of ones and zeros The mobile signal has embraced me forever It is time of brave opportunities Hidden identity is my necessity This is not a dream - it is only today's reality This is not a dream - Orwell's world welcomes you You will not be on your own, they are always after you
3.
Nečekej 01:15
Nečekej Nehledej modly Tohle není ta tvář Která by měla Nad sebou svatozář Jít hned na věc A žádný dlouhý kecy Pravdu vmést do očí A nebát se řečí Nečekej, že se změním Nečekej odpověď Kde žádná není Nečekej že se Do zítřka změním Don’t Wait Don’t seek idols This is not the face To have A halo above Straight to the matter No long talking Throw the truth in the face Not afraid to speak Don’t expect me to change Don’t expect an answer Where there is none Don’t expect me To change by tomorrow
4.
Jed 02:59
Jed To nejsvatější přikázání dneška To světlo ve tmě, co tvé kroky vede Zní: zneužij slabosti a chyb těch druhých Jak klíště vypusť jed, přisaj se na těle Ta nejnižší podlost není dost nízká Ta nehorší lež není dost zlá Když vzduchem nesou se otrávená slova Když oběť věří, že ještě šanci má Do všech stran úsměvy, přátelský škleb Však někde v koutě už vaří se jed Poison The holiest commandment of today The light in the dark that guides your steps It reads: abuse the weakness and mistakes of others Like a tick, release the poison, suck on the body The lowest scurvy is not low enough The worst lie is not bad enough When the poisoned words are in the air When the victim believes there’s still a chance Smiles all the way, a friendly grin Yet somewhere in the corner the poison gets boiled
5.
Budoucnost 03:00
Budoucnost Zatím jsou daleko Ozvěny výstřelů za obzorem Večerní zprávy Výbuchy tlumí sklo televize Daleko, ne však dost Světové války za dveřmi bytu Za zpěvu sirén Utíkat každou noc do úkrytu Budoucnost ukrývá v plynové masce tvář The Future They are still far away Echoes of shots beyond the horizon The evening news Explosions absorbed by the TV screen glass Far away, but not enough World war behind the apartment’s door In the song of sirens Run to the shelter every night The future hides its face in a gas mask
6.
Slzy a krev 02:42
Slzy a krev Škleb na rtech, strach z rána Krev na rukou, černo v duši Bolest v srdci, marná snaha Na nemilované vždycky prší Slunce vyhaslo, červi v ústech Třeseš se zimou, ticho tě děsí Uvězněn v sobě stíny na zdech Na nemilované vždycky prší Slzy a krev je všechno co zbylo Slzy a krev - čekal jsi víc Tears and Blood Grin on your lips, fear in the morning Blood on your hands, the blackness of the soul Pain in the heart, futile effort It is always raining on those not loved The sun died out, worms in the mouth Shivering with cold, silence scares you Trapped inside yourself, shadows on the walls It is always raining on those not loved Tears and blood is all that remains Tears and blood – did you expect more
7.
Podívej 03:01
Podívej Rty, co chtěly říci Pravdu o petlici Kterou zavíráme Když mlčíme, prohráváme Pouštíš do prostoru Slova bez dozoru Bodnou, utíkají Lži se lépe poslouchají Schován za cizí jména Tohle je tvoje cena Včera kamarádi Dneska svině k roztrhání Podívej se mi do očí Opakuj, co jsi o mě psal Podívej se mi do očí Proč tu stojím zase sám? Look Lips, what did they want to say The truth about the lock Which we are closing When we keep silent, we lose Release into this space Words unattended They stab, they run Lies are easier to listen to Hidden behind strange names This is your price Yesterday friends Today a bitch to tear apart Look into my eyes Repeat what you wrote about me Look into my eyes Why do I stand alone again?
8.
Provazochodci Zas tíha světa stahuje k zemi Houpe se provaz pod nohama Supi se slétají pro svůj příděl denní Vlci už brousí kolem stáda Zas tíha světa stahuje k zemi Signály v mlze na útes loď táhnou V nejtěžších chvílích tak osamělí Balancujeme nad temnotou prázdnou Zas tíha světa stahuje k zemi Tightrope Walkers Once again, the weight of the world pulls us to the ground The rope swings under our feet Vultures flock around for their daily ration Wolves hang around the herd Once again, the weight of the world pulls us to the ground Signals in the fog bring the boat to the reef In the hardest moments so lonely We tightrope over an empty darkness Once again, the weight of the world pulls us to the ground

credits

released October 24, 2012

license

all rights reserved

tags

about

SEE YOU IN HELL Brno, Czech Republic

We play since May 1999. We play raw and fast hardcore/punk.

From February 2016 we play in new line up:

Herr Synek - drums
Herr Březina - bass
Herr Koseček - guitar
Herr Kostelný - guitar
Herr Uher - vocal
... more

contact / help

Contact SEE YOU IN HELL

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like SEE YOU IN HELL, you may also like: