Život ve strachu

by SEE YOU IN HELL

/
1.
03:44
2.
02:41
3.
4.
04:06
5.
6.
7.
8.
03:26

credits

released March 16, 2019

license

all rights reserved

tags

about

SEE YOU IN HELL Brno, Czech Republic

We play since May 1999. We play raw and fast hardcore/punk.

From February 2016 we play in new line up:

Herr Synek - drums
Herr Březina - bass
Herr Koseček - guitar
Herr Kostelný - guitar
Herr Uher - vocal
... more

contact / help

Contact SEE YOU IN HELL

Streaming and
Download help

Track Name: Kult krve
KULT KRVE

Příliš mnoho dobyvatelů
Příliš mnoho vyražených bran
Příliš mnoho nenávisti
Příliš mnoho krvavých ran
Namaluj čáru krví
Až padne první anděl
Město bude vždy postaveno
Na kostech svých předchůdců

REF.
Chtíč nezbytnost zkáza
Stesk lítost a žal


CULT OF BLOOD

Too many conquerors
Too many gates battered in
Too much hatred
Too many bloody wounds
Paint a line in blood
When the first angel falls
The city will always be built
On the bones of its predecessors

REF.
Lust, necessity, destruction
Longing, regret and sorrow
Track Name: Stíny
STÍNY

Černé sklo mezi námi
Prázdné slova vlastní pravdy
Černé sklo mezi námi
Temné stíny pachuť zrady

Černé sklo mezi námi
Záblesk ostří a křik vrány
Černé sklo mezi námi
Kapky deště chladí rány

REF.
Křídla havranů už rozhání stíny
Světlo ale nepřichází


SHADOWS

Black glass between us
Empty words of our own truth
Black glass between us
Dark shadows, the taste of betrayal

Black glass between us
A flash of the blade and the cry of the crow
Black glass between us
Rain drops cool down the wounds

REF.
The wings of ravens started to chase shadows away
But the light is not coming
Track Name: V krajině šílenství
V KRAJINĚ ŠÍLESTVÍ

Světlo střídá tma
Krví zbrocená
Tvoje krutá hra
Ve lži zrozena

Noci temné jsou
Bitva prohraná
Vlci ve tmě jdou
Čas už nezbývá

REF.
Ztracen v krajině šílenství
Není naděje jen zoufalství


IN THE LAND OF INSANITY

Light is replaced by darkness
Spattered in blood
Your cruel game
Born in lies

The nights are dark
The battle is lost
Wolves come in the dark
There is no time left

REF.
Lost in the land of insanity
There is no hope, only despair
Track Name: Bez návratu
BEZ NÁVRATU

Když z nebe
Krvácela sametová noc
Když stíny
Pomalu kradou odvahu

Už slyším
Vzdálené zvony bít
A zem byla
Potřísněna horkou krví

REF.
Kdo vyvolá démony
Nemůže jít nezraněn


NO RETURN

When the velvet night
Was bleeding from the sky
When the shadows
Slowly steal courage

I can hear
Distant bells chime
And the ground was
Stained with warm blood

REF.
Those who invoke the demons
Cannot pass unhurt
Track Name: Život ve strachu
ŽIVOT VE STRACHU

Stažené hrdlo
Už třepe se hlas
Život ve strachu
Zabije nás

Kradmé pohledy
Ztišený hlas
Život ve strachu
Zabije nás

REF.
Budeš se bát
Jen na místě stojíš
Budeš se bát
Dopředu se bojíš


LIFE IN FEAR

Tight throat
The voice starts to shake
Life in fear
It will kill us

Stealthy looks
Voice quieted down
Life in fear
It will kill us

REF.
You will be afraid
Remain where you are
You will be afraid
Afraid to go forward
Track Name: Slepá důvěra
SLEPÁ DŮVĚRA

Nejlepší dravci útočí ze zálohy
Vtažen do víru odpornosti
Tentokrát se sny dostavily
Starý příběh se stane skutečností

Mrzák hluchý, chromý, znetvořený
Bodání jehel a prázdné oči
Nebe zčernalo havrany supy
Sám vrávorám mrazivou nocí

REF.
A zůstane jen strach


BLIND TRUST

The best predators attack from behind
Pulled into the whirlwind of hideousness
This time the dreams have come
An old story will become real

A cripple, deaf, lame, disfigured
The piercing of needles and empty eyes
The sky has turned black with ravens and vultures
I stagger alone through the freezing night

REF.
And only fear will remain
Track Name: Stovky zpráv
STOVKY ZPRÁV

Stovky zpráv
Dostáváš
Každý den
A já říkám nečti je

Zlo a strach
Se šíří tmou
Anonym
Další mesiáš je za tebou

Všechno ví
Všechno zná
Identita


HUNDREDS OF MESSAGES

Hundreds of messages
You receive
Every day
And I say don’t read them

Evil and fear
Spread through the darkness
Anonymous
Another messiah behind you

Knows everything
Understands everything
Track Name: Tvář zmaru
TVÁŘ ZMARU

Žádné pomyšlení na pomstu
Žádné sny o vzkříšení
Mé tělo zaslíbeno vlkům
Má duše, bohu smrti
Viděl jsem tvář lítosti
Viděl jsem tvář zmaru

REF.
Tvář lítosti a tvář zmaru


THE FACE OF RUIN

No thought of revenge
No dreams of resurrection
My body commended to the wolves
My soul to the god of death
I have seen the face of grief
I have seen the face of ruin

REF.
The face of grief and the face of ruin

If you like SEE YOU IN HELL, you may also like: