We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Život ve strachu

by SEE YOU IN HELL

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      160 CZK  or more

     

1.
Kult krve 03:44
KULT KRVE Příliš mnoho dobyvatelů Příliš mnoho vyražených bran Příliš mnoho nenávisti Příliš mnoho krvavých ran Namaluj čáru krví Až padne první anděl Město bude vždy postaveno Na kostech svých předchůdců REF. Chtíč nezbytnost zkáza Stesk lítost a žal CULT OF BLOOD Too many conquerors Too many gates battered in Too much hatred Too many bloody wounds Paint a line in blood When the first angel falls The city will always be built On the bones of its predecessors REF. Lust, necessity, destruction Longing, regret and sorrow
2.
Stíny 02:41
STÍNY Černé sklo mezi námi Prázdné slova vlastní pravdy Černé sklo mezi námi Temné stíny pachuť zrady Černé sklo mezi námi Záblesk ostří a křik vrány Černé sklo mezi námi Kapky deště chladí rány REF. Křídla havranů už rozhání stíny Světlo ale nepřichází SHADOWS Black glass between us Empty words of our own truth Black glass between us Dark shadows, the taste of betrayal Black glass between us A flash of the blade and the cry of the crow Black glass between us Rain drops cool down the wounds REF. The wings of ravens started to chase shadows away But the light is not coming
3.
V KRAJINĚ ŠÍLESTVÍ Světlo střídá tma Krví zbrocená Tvoje krutá hra Ve lži zrozena Noci temné jsou Bitva prohraná Vlci ve tmě jdou Čas už nezbývá REF. Ztracen v krajině šílenství Není naděje jen zoufalství IN THE LAND OF INSANITY Light is replaced by darkness Spattered in blood Your cruel game Born in lies The nights are dark The battle is lost Wolves come in the dark There is no time left REF. Lost in the land of insanity There is no hope, only despair
4.
Bez návratu 04:06
BEZ NÁVRATU Když z nebe Krvácela sametová noc Když stíny Pomalu kradou odvahu Už slyším Vzdálené zvony bít A zem byla Potřísněna horkou krví REF. Kdo vyvolá démony Nemůže jít nezraněn NO RETURN When the velvet night Was bleeding from the sky When the shadows Slowly steal courage I can hear Distant bells chime And the ground was Stained with warm blood REF. Those who invoke the demons Cannot pass unhurt
5.
ŽIVOT VE STRACHU Stažené hrdlo Už třepe se hlas Život ve strachu Zabije nás Kradmé pohledy Ztišený hlas Život ve strachu Zabije nás REF. Budeš se bát Jen na místě stojíš Budeš se bát Dopředu se bojíš LIFE IN FEAR Tight throat The voice starts to shake Life in fear It will kill us Stealthy looks Voice quieted down Life in fear It will kill us REF. You will be afraid Remain where you are You will be afraid Afraid to go forward
6.
SLEPÁ DŮVĚRA Nejlepší dravci útočí ze zálohy Vtažen do víru odpornosti Tentokrát se sny dostavily Starý příběh se stane skutečností Mrzák hluchý, chromý, znetvořený Bodání jehel a prázdné oči Nebe zčernalo havrany supy Sám vrávorám mrazivou nocí REF. A zůstane jen strach BLIND TRUST The best predators attack from behind Pulled into the whirlwind of hideousness This time the dreams have come An old story will become real A cripple, deaf, lame, disfigured The piercing of needles and empty eyes The sky has turned black with ravens and vultures I stagger alone through the freezing night REF. And only fear will remain
7.
STOVKY ZPRÁV Stovky zpráv Dostáváš Každý den A já říkám nečti je Zlo a strach Se šíří tmou Anonym Další mesiáš je za tebou Všechno ví Všechno zná Identita HUNDREDS OF MESSAGES Hundreds of messages You receive Every day And I say don’t read them Evil and fear Spread through the darkness Anonymous Another messiah behind you Knows everything Understands everything
8.
Tvář zmaru 03:26
TVÁŘ ZMARU Žádné pomyšlení na pomstu Žádné sny o vzkříšení Mé tělo zaslíbeno vlkům Má duše, bohu smrti Viděl jsem tvář lítosti Viděl jsem tvář zmaru REF. Tvář lítosti a tvář zmaru THE FACE OF RUIN No thought of revenge No dreams of resurrection My body commended to the wolves My soul to the god of death I have seen the face of grief I have seen the face of ruin REF. The face of grief and the face of ruin

credits

released March 16, 2019

license

all rights reserved

tags

about

SEE YOU IN HELL Brno, Czech Republic

We play since May 1999. We play raw and fast hardcore/punk.

From February 2016 we play in new line up:

Herr Synek - drums
Herr Březina - bass
Herr Koseček - guitar
Herr Kostelný - guitar
Herr Uher - vocal
... more

contact / help

Contact SEE YOU IN HELL

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like SEE YOU IN HELL, you may also like: