Podívej

from by SEE YOU IN HELL

/

lyrics

Podívej

Rty, co chtěly říci
Pravdu o petlici
Kterou zavíráme
Když mlčíme, prohráváme
Pouštíš do prostoru
Slova bez dozoru
Bodnou, utíkají
Lži se lépe poslouchají
Schován za cizí jména
Tohle je tvoje cena
Včera kamarádi
Dneska svině k roztrhání
Podívej se mi do očí
Opakuj, co jsi o mě psal
Podívej se mi do očí
Proč tu stojím zase sám?

Look

Lips, what did they want to say
The truth about the lock
Which we are closing
When we keep silent, we lose
Release into this space
Words unattended
They stab, they run
Lies are easier to listen to
Hidden behind strange names
This is your price
Yesterday friends
Today a bitch to tear apart
Look into my eyes
Repeat what you wrote about me
Look into my eyes
Why do I stand alone again?

credits

from JED, released October 24, 2012

tags

license

all rights reserved

about

SEE YOU IN HELL Brno, Czech Republic

We play since May 1999. We play raw and fast hardcore/punk.

From February 2016 we play in new line up:

Beňo - drums
TomHell - bass
Kebitch - guitar
Joseph - guitar
Jožka - vocal

contact / help

Contact SEE YOU IN HELL

Streaming and
Download help